English

شرکت بامداد زنده‌رود

داکت-اسکلت فلزی-آسیاب مواد سیمان-پایپ راک-غبارگیر-PREHEATER-سیکلون CYCLONE-بدنه آسیاب‌

شرکت بامداد زنده رودشرکت بامداد زنده رود

ساخت و نصب داکت ریفورمر و غبارگیر

بازدید : 1332
ساخت و نصب داکت ریفورمر و غبارگیر
سایر محصولات شرکت بامداد زنده رود