English

شرکت بامداد زنده‌رود

داکت-اسکلت فلزی-آسیاب مواد سیمان-پایپ راک-غبارگیر-PREHEATER-سیکلون CYCLONE-بدنه آسیاب‌

شرکت بامداد زنده رودشرکت بامداد زنده رود

ساخت و نصب سازه های سنگین فلزی

بازدید : 1229
ساخت و نصب سازه های سنگین فلزی
سایر محصولات شرکت بامداد زنده رود