English

شرکت بامداد زنده‌رود

داکت-اسکلت فلزی-آسیاب مواد سیمان-پایپ راک-غبارگیر-PREHEATER-سیکلون CYCLONE-بدنه آسیاب‌

شرکت بامداد زنده رودشرکت بامداد زنده رود

ساخت و نصب تجهیزات سنگین فلزی

بازدید : 2345
ساخت و نصب تجهیزات سنگین فلزی
سایر محصولات شرکت بامداد زنده رود